Life-, Business- og Helse-Coach

Mikael Hoffmann

At være Helse- og Business-Coach betyder, at jeg hjælper folk med deres helbred, samt deres økonomi (gæld) og forretning.
Jeg lever af at give folk et lettere, sundere og sjovere liv.


Klik her for at gå til bunden af denne side, hvor du kan læse noget om hvor jeg arbejder, og hvilke tilbud jeg kan give dig.

Kunne du for eksempel tænke dig: Så læs videre her…..

Måden jeg arbejder på
Det er primært bagvedliggende årsager til problemerne (og ikke symptomer) jeg arbejder med.
Det betyder, at jeg bruger symptomerne som strømpile i retning af hvad hovedårsagerne til udfordringerne og ubalancerne er. Fx er hovedpine et symptom. Det er ikke smerten i sig selv, der er problemet, men derimod dét, der har forårsaget hovedpinen, der er problemet. Det kunne fx være væskemangel eller stress.

Helbred
Min filosofi er, at alle ubalancer kommer sig af enten mangler eller forgiftninger.
Det gælder på alle planer: Krop, sind, ånd og miljø.

Et symptom på et problem på det kropslige plan kan være overvægt, og årsagen kunne være mangel på motion.
Forgiftning kan være at man slider sig selv op (altså for meget "motion").

En mangeltilstand kunne også være mangel på grundlæggende næringsstoffer såsom vitaminer og mineraler.
Det er min klare overbevisning, at hvis du giver kroppen de byggesten som den har brug for, så fungerer din krop optimalt. Og i en optimalt fungerende krop er der ikke plads til helbredsmæssige udfordringer.
Forgiftning af kroppen kan være fx sukker, tobak, tilsætningsstoffer, kaffe, medicin eller forurening.

På det følelsesmæssige plan mangler du måske kærlighed, nærhed og omsorg. En forgiftning kunne være omklamring. Begge dele kan der arbejdes med psykoterapeutisk, så der kommer balance igen.

Intellektuelt kan du mangle udfordringer på dit arbejde. Eller være stresset af for meget arbejde du ikke kan nå. Måske for store krav både fra dig selv og dine omgivelser.

Spirituelt mangler du måske formål med livet. En forgiftning kunne være en manipulerende religion.

Økonomi og forretning
Et eksempel på et symptom kunne være at du har en gæld på 300.000 kroner.
Årsagen er formentlig din holdning og overbevisning, der har skaffet dig gælden i første omgang.
Selv om jeg forærede dig 300.000 kroner og du pludselig blev gældfri, ville det nok ikke på sigt hjælpe dig noget. Hvis din holdning bag din gæld på 300.000 kroner ikke havde ændret sig, ville ud på forunderlig vis inden længe igen havne med en ny gæld på 300.000 kroner. Pudsigt nok ikke på 500.000 kroner eller 50.000 kroner, men på 300.000 kroner. Så det er vores holdning og overbevisninger der afgør hvordan vores økonomi ser ud og hvordan vores øvrige ydre liv ser ud.
Gæld er et symptom og ikke den reelle årsag.

Så jeg hjælper folk med at få en fornuftig økonomi eller at starte som selvstændige, hvis det er dét, de gerne vil og drømmer om.

Symptombehandling
Hvis du kun behandler symptomerne med fx medicin eller en coaching uden at arbejde med de bagvedliggende årsager, så vil smerten forsvinde midlertidig, men ødelæggelserne fortsætter og senere kan det blive meget værre.

Uanset hvad symptomerne er, hjælper jeg folk med at få balance i deres liv.
Det gælder om at bruge symptomerne til at lokalisere årsagerne med. Det hjælper ikke noget at behandle symptomerne, som om de var årsager. Fx at hovedpinen betyde at du ikke har drukket vand nok. Det vil i længden ikke hjælpe noget at tage en hovedpinepille, hvis du ikke drikker den nødvendige mængde væske. Manglen på vand vil ødelægge din krop, - som symptomet i første omgang gjorde dig opmærksom på.

Årsagsbehandling
Jeg hjælper dig med at lokalisere årsagerne til dine fysiske, psykisk, følelsesmæssige, spirituelle eller økonomiske udfordringer. Jeg går ind bagved symptomerne og kikker på hvorfor du har en dårlig skulder, eller er bange for noget, eller har gæld. Hvad end det er at symptomet vil fortælle dig.

Det er ikke svært at forstå, at hvis man brænder sig på en glo-hed kogeplade skal man hurtigt trække hånden til sig. Det er kroppens naturlige spontane respons. Der er flere lag af respons, og de næste lag kan være svære at forstå fordi de foregår på det ubevidste plan.

Hvor lang tid vil det vare?
Et forløb hos mig med sessioner hver eller hver anden uge kan strække sig fra nogle ganske få konsultationer, til et længerevarende forløb over måneder.
Fx havde jeg en klient med en konkret udfordring på sit arbejde. Da det var klaret, sluttede vores samarbejde.
Andre klienter ønsker at arbejde med flere eller dybere-liggende udfordringer, fx mangel på formål med livet, opbygning af en forretning, fysiske problemer, søvnproblemer, blodsukkerkontrolproblemer, lavenergiproblemer eller gæld, og så tager det typisk flere sessioner.

Den bedste læge
Den bedste ”læge” er ham, der selv har prøvet at være syg.
For 4 år siden knoklede jeg i en periode næsten 100 timer om ugen med 3 forskellige jobs. Efter 6 måneder brændte jeg ud og var næsten helt væk i et halvt år. Det tog mig et stykke tid at komme over.
Nu har jeg arrangeret mig således, at jeg kun arbejder 15 timer om ugen og tjener det samme som for 4 år siden – nemlig en fuldtids indkomst. På en betydelig lettere og sjovere måde denne gang.

Kemien og samarbejdet mellem os
Vores kemi skal passe sammen, hvis vi beslutter os for et samarbejde.
Hvis du ønsker at arbejde med årsager frem for symptomer, så er det muligt at jeg kan hjælpe dig. 


Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte mig på enten telefon 21 79 18 50 eller email post@MikaelHoffmann.dk


Hvad er en Life-Coach?

Mange forbinder ordet Coach med en sportstræner.
Sådan startede det også, - men begrebet er udvidet til at være beskrivelsen af en person, der stiller spørgsmål og hjælper kunden/klienten til selv at finde sit potentiale og sin styrke.

Hvis du vil have noget andet i dit liv, end du har haft hidtil - så bliver du formentlig nødt til at gøre noget andet, end du har gjort hidtil.....
Forudsætning for succes
En af de vigtigste forudsætninger for at en coaching/terapi bliver succesfuld, er, at klienten er klar til ændringer i sit liv og brændende ønsker sig fornyelse.
Dernæst er relationen mellem klienten og coachen/terapeuten overordentlig vigtig. Det vil sige klientens tillid til at coachen/terapeuten er i stand til at hjælpe vedkommende, - og dette er grunden til at jeg så hudløst ærligt fortæller om mig selv på disse hjemmesider (www.mhoffmann.dk/mitliv samt denne side).
Nogle af mine klienters tillid til mig kan også læses på www.mhoffmann.dk/klienter
Klik her for at læse kildeangivelse og litteraturhenvisninger med statistik i forbindelse med ovennævnte.


04 Hvordan kan det hjælpe?
Et eksempel: Da jeg for 25 år siden tog på skiferie første gang, betalte jeg en skilærer for at lære mig at stå på ski.
Det betød at jeg allerede den første dag var rundt på alle pisterne – i stedet for at skulle finde ud af det hele selv - eller stå og vente i en kø på en skiskole.
Hvorfor spilde tid, energi og penge, hvis man kan få eksperter til at hjælpe sig?

Spørgsmål og formål
Som coach stiller jeg dig nogle spørgsmål, der fx vil gøre det lettere for dig at turde gøre nogle ting, du ikke havde modet til at gøre før.
Det kan være dagligdags ting som at sige fra overfor din ægtefælle og børn, eller det kan være at sige op på dit arbejde, eller imødegå en besværlig kunde på en ny måde - beskrevet på en anden måde: At du bliver i stand til at gøre noget andet, som du længe har haft lyst til at gøre, men ikke har turdet gøre, fordi du måske var bange for nogle uoverstigelige konsekvenser.
Jeg hjælper dig med at se på konsekvenserne i et reelt lys, så du kan tage en beslutning, der er optimal for dig selv og dine omgivelser.
Det kan også være hjælp til stress-håndtering og -opløsning - eller ophør af præstationsangst.
Dermed får du et bedre og lettere liv.

Jeg kan også hjælpe dig med at formulere dine mål i livet - og derefter hjælper jeg dig med at nå dem!

Grunden til at jeg stiller mange spørgsmål er fordi du selv kender alle svarene og løsningerne. Måske ikke umiddelbart, men underbevidstheden vil arbejde med spørgsmålene og give dig svarene.
Jeg hjælper dig blot med at finde frem til dem – gennem mine spørgsmål til dig.


Jeg arbejder også som Stress-Konsulent.
Jeg mener, at hvis du mestrer at kunne sige de 5 følgende ting, undgår du stress:
Pyt!
"Der er ikke noget at gøre ved det. Nu sidder jeg her i køen, og jeg kan ikke komme hverken frem eller tilbage. Så nu tager jeg den med ro."
Hjælp mig!
"Jeg kan ikke klare dette her alene."
Nej!
"Det kan jeg ikke overkomme eller det vil jeg ikke være med til."
Mig!
"Nu handler det om mig, og jeg vil gerne have det og det."
Tak!
"Jeg føler en ægte taknemmelighed over alt hvad jeg er og har og gør og får."


09 Hvad er en Business-Coach?

Som Business-Coach hjælper jeg dig med at få den forretning eller den karriere, du gerne vil have.
Jeg hjælper dig med genvejene til succes.
Jeg hjælper dig også af med en eventuel gæld.

Bankrådgiver
Spørgsmålet kunne også være: Hvordan adskiller en Business-Coach sig fra en bankrådgiver?
Eksempelvis er en bankrådgiver ansat af banken til at varetage bankens interesser, og vedkommende vil gerne give dig et lån, for at du kan ”få luft i økonomien”.
Men det er jo kun en tilsyneladende lettelse, for lånet skal på et tidspunkt betales tilbage med renter og renters rente.
Giver gæld til forbrug mon frihed - eller det modsatte?

Frihed
Jeg vil gerne hjælpe dig med at få REEL frihed, og det kan du få med en sund økonomi, hvilket betyder at du tjener mere end du bruger, og at du ingen gæld har.

Hvis man har brug for et lån til en investering, kan man gå i banken.
Har man brug for økonomisk rådgivning, ville det muligvis være klogest at få det fra en person, der er en god rollemodel, dvs. er den person man gerne vil være, og vedkommende har det, man selv gerne vil have.

10 Årsager
Som Business-Coach hjælper jeg dig med at finde ÅRSAGERNE til en eventuel skrantende økonomi og forretning.
Efterfølgende hjælper jeg dig med at forbedre situationen.
Jeg kan også hjælpe dig med at organisere din hverdag, dit kontor, din computer, dine aftaler, dine kunder, - ja, kort sagt alt hvad der skal til for at du får orden i dit liv og din forretning.

Du vil også lære at kende forskel på aktivitet og produktivitet. Se et eksempel på www.mhoffmann.dk/produktivitet.


Hvad er en Helse-Coach?

En Helse-Coach arbejder med forebyggelse og godt helbred.
En Helse-Coach hjælper dig med at forhindre dig i at blive syg, så du ikke behøver at opsøge en læge.

Der er visse lighedstræk mellem en Helse-Coach og en læge, fx at vi arbejder med folks helbred.

Men forskellene er større (generelt vurderet):
En læge arbejder primært med syge mennesker, der gerne vil være raske.
En Helse-Coach arbejder primært med raske mennesker, der gerne vil blive ved med at være raske og få det endnu bedre.

En læge arbejder primært med medicin og kirurgi.
En Helse-Coach arbejder primært med samtale og ernæring.

11 Eksempel, blodårer:
En læge kan arbejde på følgende måde: Hvis en patient kommer til ham med fx blodåreindsnævring, vil lægen (forhåbentlig) tale med patienten om livsstilsporblematikken, og måske give medicin for de små blodårer, eller rent mekanisk udvide en stor forsnævret blodåre. www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjertekarsygdomme.htm
Hvis du tager medicin og fortsætter din livsførelse, fortsætter kroppen sin selvdestruktion. Dette er den vigtigste grund til at medicin er så farligt.

Som Helse-Coach vil jeg derimod hjælpe dig med at bruge symptomerne til at gå ind og finde ÅRSAGEN til at du har fået forsnævrede blodårer!
Hvorfor er blodårerne forsnævrede? Hvor er ubalancen? Det kunne fx være psykosomatisk eller livsstilsbestemt?
Jeg vil støtte kroppen til selv at være i stand til at komme i balance på en naturlig måde, så forsnævringen opløser sig eller tilstopningen forsvinder.

12 Årsager:
1) Jeg mener at cirka halvdelen af alle helbredsmæssige udfordringer er psykosomatiske, det vil sige at der er noget med sindet og bevidstheden at gøre, (”programmeringsmæssigt” eller følelsesmæssigt). Oprindeligt var ”programmeringen” noget der beskyttede dig, men senere gik den hen og blev uhensigtsmæssigt for dig.
2) Cirka en fjerdedel af udfordringerne mener jeg kommer sig af forgiftninger, det vil sige fx forurening, medicin, sukker, tilsætningsstoffer, farvestoffer, hvidt brød, tobak, alkohol osv.
3) Den sidste fjerdedel af udfordringerne kommer af mangeltilstande, dvs at du fx ikke har fået tilstrækkeligt med grundlæggende næringsstoffer i din kost såsom vitaminer, mineraler osv.

Afgrøderne
For omkring 50 år siden dyrkede landmanden kun det halve på markerne af hvad han gør i dag. Dette intensive landbrug går ud over den næring, som planterne kan optage. Det er ikke tilstrækkeligt kun at tilsætte N, P og K, som får planterne til at gro og se flotte ud. Der mangler i hundredevis af næringsstoffer i små mængder, som vi mennesker har brug for, for at vi kan fungere optimalt.
www.liberator.dk/art-detail.asp?A_id=32


13 Et eksempel fra mig selv
Indtil for to år siden havde jeg konstant kolde hænder og fødder. Når jeg gik i seng om aftenen, havde jeg ofte sokker på. Og når jeg havde siddet ved PC-tastaturet i nogle få minutter, blev mine hænder is-kolde.
Efter at have taget nogle specielle kosttilskud, der specifikt renser blodårerne, således at blodet strømmer mere frit, har jeg lige siden ikke haft kolde hænder, mens jeg skrev på computeren, og jeg bruger ikke sokker i seng mere (medmindre jeg er gennemfrossen lige inden jeg skal i seng).
Det er også rart at kunne hilse på folk uden at skulle spekulere på om ens hånd er kold eller ej.

Selvfølgelig kunne jeg have taget noget medicin, der kunne have renset blodårene, men medicin er kunstig fremstillet og dermed giftigt for kroppen, til forskel fra naturlige planter i naturen. Al medicin har bivirkninger (også selv om den indtages korrekt), hvilket en plante jo ikke har, - medmindre den indtages i unaturligt store mængder, naturligvis.

I stedet for medicin tog jeg et naturligt fremstillet kosttilskud, som hjælper kroppen med at rense blodårene, på samme måde som C-vitamin hjælper mod skørbug. www.limu-moui.dk/skoerbug.htm


Honorar
Her i Vesten bliver lægerne honoreret for det antal syge mennesker, de hjælper.
Det er ingen hemmelighed, at den farmaceutiske industri lever af syge mennesker.

I min branche lever vi af raske mennesker.
Jeg bliver honoreret for det antal glade, sunde, energifyldte mennesker jeg har hjulpet.
Hvis folk ikke er raske og glade, tjener jeg ingen penge…..


14 Medicin
Hvis du klikker ind på www.leksikon.org/print.php?n=1703 kan du læse en særdeles interessant artikel om hvorfor folkesundheden har udviklet sig til det, den er i dag.

Medicinen som vi kender den i dag er cirka 100 år. Det gælder både måden den er organiseret på, de praktiske arbejdsformer og den videnskabelige tænkemåde. Siden da har vi snarere været vidne til en gradvis vækst indenfor en fastlagt ramme, end udviklingen af fundamentalt nye arbejds- og tænkemåder.

Lægestanden fik på et tidspunkt et offentligt garanteret monopol på behandlingen af syge mennesker, og det har skabt en uhensigtsmæssig stagnation i udviklingen af sundhed - og en fokusering på symptombehandling.

Medicinen får uberettiget en stor del af æren for den relativt forbedrede sundhedstilstand i samfundet, men forbedringen skyldes overvejende forhold, der ikke har meget med moderne medicin at gøre. Forbedret ernæring, boligforhold, renovation, vandforsyning, arbejdsmiljø og personlig hygiejne har været de vigtigste årsager.

16 Medicinen står uden effektive hjælpemidler overfor vore dages store folkesygdomme. Den kan tilbyde meget lindrende, forbedre patientens funktioner og forlænge livet, men ikke meget helbredende.

Det misbrug, der i dag finder sted ved næsten al indtagelse af medicin, hindrer folk i at ændre de væsentlige årsager til deres ubalancer, nemlig deres uhensigtsmæssige livsførelse og deres holdninger og overbevisninger. Folk spiser stadig for dårlig eller forkert mad, og de rører sig for lidt.

De sygdomsskabende faktorer holdes ved lige, og medicinen bliver på denne måde selv indirekte en trussel mod sundheden.

I dag oplever vi, at medicinske ressourcespørgsmål ofres mere og mere opmærksomhed, først og fremmest pga. deres store dimensioner og vigtige betydning for samfundsøkonomien. Men det går stadig upåagtet hen, at det vi betaler for, måske mere har karakter af magi og ceremoni end af noget der gør os sundere.

Klik på www.leksikon.org/print.php?n=1703 for at læse hele den rystende, men spændende, artikel.

Klik på www.nomedica.dk/helbreder_medicin.htm for at se om medicin helbreder.Hvorfor overhovedet coaching og terapi?
Coaching og terapi giver folk et bedre liv.
Psykoterapien tilbyder et sikkert rum, et privat og personligt fristed, hvor du kan lægge dine følelser og tanker frem til refleksion, så nye indstillinger og tillid til egne muligheder efterhånden kan vokse og livet kan leves mere helt og kreativt.

Selv om du har en god familie og venner, som du kan tale med, er det ofte lettere at tale med én, der står helt udenfor, og som ikke er følelsesmæssigt involveret i dine problemer.

Psykoterapi kan være en mulighed, når vi oplever udfordringer i alle livets aspekter. Nogle udfordringer har aktuel karakter, fx dødsfald, afskedigelse, et stresset job eller sygdom, mens andre skyldes en svær opvækst. Psykoterapi er også at udforske sig selv - en forandringsmulighed og vejviser til et mere helt og kreativt dynamisk liv.

I terapien bliver klienten bevidstgjort om at alt hvad vedkommende oplever er vedkommendes egne oplevelser. Disse oplevelser har intet med andre at gøre.
Både drømme, dagdrømme og oplevelser i vågen tilstand handler om den enkelte selv.
Derfor vil man kunne mestre sit liv, hvis man tager ansvar for sit liv.
Det vil sige blandt andet at trække projektionerne tilbage og erkende at man selv har skabt alle sine oplevelser og udfordringer.

Alting skabes i sindet.
Den verden vi oplever er en illusion.
Et eksempel kan belyse dette:
Mark En dejlig frisk forårsdag går 5 mennesker sig en tur og kommer på et tidspunkt forbi en mark. De 5 personer er en soldat, en landmand, en jæger, en ejendomsmægler og en golfspiller. Efter i tavshed at have passeret marken, taler de sammen lidt længere fremme.
Soldaten beskriver terrænet, hvor det kan være svært at skjule sig og kampvogne kan køre fast.
Landmanden havde lagt mærke til afgrøderne, der stod godt, men der så ud til at være mange sten i marken.
Jægeren fortæller om de fasaner han havde set flyve op og han forestiller sig at der kunne være mere vildt.
Ejendomsmægleren så mulighederne for udstykning på grund af den fantastiske udsigt.
Og golfspilleren spekulerer på at købe stedet for at anlægge en perfekt golfbane.
Det er nøjagtigt den samme mark, de har kikket på, selv om de opfattede 5 vidt forskellige ting.
Derfor er den verden vi opfatter en illusion. Der findes ingen objektive sandheder.

Når vi kommer hertil som babyer, kan vi kun blinke, synke og gribe.
Alt andet er tillært.
Noget lærer vi som 3-måneder gamle og andet lærer vi som 30-årige.
På et tidspunkt finder vi måske ud af at vores liv ikke fungerer hensigtsmæssigt.
Vi kan aflære noget og tillære noget andet for at få det til at fungere bedre.
Og det kan vi bruge terapien til.


Hvis du gerne vil forkorte læringstiden til en færdighed (få indlæringskurven til at vokse stejlere) og blive god til noget nyt, vil det være en god idé af søge hjælp hos en ekspert, fx en coach.

En anden af grundene til at brugen af en coach/psykoterapeut er fornuftigt, er, at vi alle sammen har svært ved at definere os selv.
Hvis vi danskere skal have at vide hvordan vi er, skal vi have en udlænding til at fortælle os det.
I Tyrkiet kører der i øjeblikket en utroligt populær TV-serie, hvor en hollænder kører rundt i landet i et mobil-home og beskriver sine oplevelser. Grunden til succesen med denne udsendelsesrække er at den giver tyrkerne lejlighed til at se sig selv udefra!

Sådan er det også med os individuelt. Derfor bruger jeg naturligvis selv både en coach, Mike Lewis www.TheTimeOfYourLIfeCoach.com, og en dansk terapeut/superviser, og det har jeg gjort det de sidste mange år.
Jeg ville ikke selv være så god en coach, mentor og terapeut, hvis jeg ikke gjorde dette.


To væsentlige forhold ved et vellykket coaching forløb:

1. Du skal føle sig tryg ved din coach
Stol her på dine følelser. I et coaching forløb kan du i en periode blive meget afhængig af din coach's støtte og nærvær. Derfor er det vigtigt, at du føler dig tryg ved coachen's kompetence samt ved coachen som et menneske, der kan leve op til den tillid, du viser.

2. Du skal ville en forandring i dit liv
Uden et stort mål af vilje til at være ærligt og åbent til stede i coachingen, kan forandring ikke ske. Coachens opgave er at hjælpe til at skabe rum, hvori forandring kan ske, - men arbejdet er du nødt til at gøre selv.


 Jeg håber at ovenstående har givet dig et indblik i hvad coaching og psykoterapi går ud på.

COACHING

Som sagt tilbyder jeg coaching til firma og individuelle.

Sessionerne finder sted i København, hvor vi laver forskellige fysiske, følelsesmæssige og mentale aktiviteter. Typisk er det en time ad gangen, en gang om ugen.
Klik på www.MikaelHoffmann.dk/klienter for at læse om andres erfaringer med dette.

Eller det kan være telefon-coaching, hvor du befinder dig i dit hjem i vante omgivelser, og ringer til mig. Dette kunne være aktuelt, hvis du bor langt væk fra København. Se www.MikaelHoffmann.dk/klienter-lise for at læse om Lises erfaringer med telefoncoaching.

Det kan også være e-mail-coaching, hvor du tre gange om ugen mailer mig spørgsmål, som jeg besvarer.

Skriv eller ring til mig for at høre, om der er venteliste, samt om priser på de tre ovennævnte tilbud.

Yderligere har jeg forskellige kurser og workshops, såsom halvdagskurset Cashflow, som handler om økonomi, MindFlow, følelser og overbevisninger. Læs mere om dette kursus på www.Finansiel-Frihed.nu.


Bog-udgivelselimu
Læs på www.limu-moui.dk om den bog jeg erhvervede mig rettighederne til at oversætte og udgive på dansk i 2005. Den beskriver hvordan du får et godt helbred ved hjælp af en bemærkelsesværdig tangplante, som indeholder omkring 70 grundlæggende næringsstoffer, som din krop har brug for.


Hvem er Mikael Hoffmann?
Jeg er et ganske almindeligt menneske med fejl og mangler ligesom alle mulige andre mennesker.
Dermed sagt at hvis jeg kan gøre det, så kan andre også gøre det, og det er dét, jeg vil invitere dig til.
En klar forudsætning er at vi finder ud af om vi kan lide hinanden og vores kemi passer sammen.
Jeg vil gerne hjælpe dig med at ændre dit liv i en retning, som du selv finder attraktiv og ønskværdig.
Da jeg ikke selv véd noget om dig, bliver jeg nødt til at stille en masse spørgsmål.
Og at stille spørgsmål er jeg rigtigt god til.
Det er på den måde, at jeg hjælper andre mennesker. At de selv finder frem til deres potentiale, styrke, passion og dét de brænder for.
På den måde kan jeg hjælpe dem til at blive lykkeligere, mere harmoniske, se nye muligheder, undgå de værste faldgruber, blive inspirerede, bedre organiserede, blive bekræftede, finde ind til kærnen, skære det overflødige væk, få balance i tingene, få større succes, samt et bedre parforhold og liv.

15 Forskellige kasketter
Jeg skifter mellem tre forskellige "kasketter", når jeg arbejder sammen med mine klienter.
Jeg er coach, jeg er mentor og jeg er psykoterapeut.
Coach'en stiller spørgsmål, mentoren giver gode råd, og terapeuten bevidstgør problemstillinger, så de bliver lettere for klienten selv at løse.

Hvis for eksempel en klient har problemer i forbindelse med sit arbejde:
Coach'en vil hjælpe vedkommende med at finde sine egne ressourcer frem og strukturere jobbet.
Mentoren giver gode råd, og disse vil forkorte klientens lærings-kurve væsentligt.
Og psykoterapeuten vil hjælpe klienten til selv at finde ud af om vedkommende overhovedet skal fortsætte i det arbejde eller sige det op...


Ansvarlighed
Jeg arbejder meget med selv-ansvarlighed.
Der er to forskellige måder at forholde sig til livet og andre mennesker på:
Du kan være reaktiv, eller du kan være kreativ.
Læg mærke til at bogstaverne er de samme - der er blot byttet lidt om på dem i de to ord.
Men betydningen er vidt forskellig.
Når vi er reaktive, er vi "undgåelses-orienterede", det vil sige at vi reagerer mere eller mindre defensivt i forhold til de ting, der sker omkring os.
Er vi derimod kreative i denne betydning, vælger vi bevidst at række ud efter det, som er værdifuldt for os. Vi fokuserer på det, vi ønsker at opnå og tager initiativ til at gøre det til virkelighed.


05 Uddannelse
Jeg uddanner selv Helse- og Business-Coaches, der uddanner andre Helse- og Business-Coaches.
Dvs at udbrede det gode liv til så mange mennesker som muligt, ja, til alle dem i hele verden, der selv ønsker et bedre liv.
Min plan er løbende at uddanne fem coaches, som hver vil uddanne fem coaches, som igen hver især vil uddanne fem coaches. Alene disse mennesker bliver til et antal på 125!!! Kan du se potentialet? På den måde breder det gode helbred og den økonomiske frihed sig som ringe i vandet til rigtigt mange mennesker.
Jeg ville aldrig kunne nå ud til så mange, hvis jeg selv skulle gøre det hele, men sammen kan vi ændre verden til det bedre - på en let og legende måde.


Camino-vandring
I øvrigt arbejder jeg på samme måde som ovennævnte på andre områder af mit liv. Forrige år var jeg en del af en gruppe på otte personer, der vandrede på meditationsvandringen Caminoen i Spanien. www.mhoffmann.dk/camino
Året efter medbragte jeg selv syv nye personer til en ny Caminovandring, og i år er det min plan og mit håb at samtlige disse syv tager af sted og selv medbringer fx et antal på syv hver. Jeg selv skal også af sted igen...

Krydstogt
I adskillige år har jeg været på krydstogt i Karibien. www.mhoffmann.dk/krydstogt
Vi plejer at være en del danskere med på denne vidunderlige og billige ferie. 

Interesseret?
Hvad ville du sige til selv at være sund og rask, have en god økonomi og et spændende liv?
Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan det skulle kunne lade sig gøre, så kontakt mig, så vi kan finde ud af, om vi kan lide hinanden.
Det er nemlig en klar forudsætning for at vi kan arbejde godt sammen om din succes.


Sted og måde

Coaching-sessionerne finder sted i København, hvor vi laver forskellige fysiske, følelsesmæssige og mentale aktiviteter. Typisk er det en time ad gangen, en gang om ugen.
Klik på www.MikaelHoffmann.dk/klienter for at læse om andres erfaringer med dette.

Eller det kan være telefon-coaching, hvor du befinder dig i dit hjem i vante omgivelser, og ringer til mig. Dette kunne være aktuelt, hvis du bor langt væk fra København. Klik her for at læse om Lises erfaringer med telefoncoaching.

Det kan også være e-mail-coaching, hvor du tre gange om ugen mailer mig spørgsmål, som jeg besvarer.

Skriv eller ring til mig for at høre, om der er venteliste, samt om priser på de tre ovennævnte tilbud.


Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann
Telefon 21 79 18 50
coaching@MikaelHoffmann.dk

PS! Malerier og tryk på denne side har jeg selv lavet ved forskellige lejligheder, fx intuitivt malerkursus og på Ærø Kunsthøjskole.
Klik på et billede for at se det i stor størrelse.
Og brug Browserens TILBAGE-knap for at komme tilbage til dette vindue.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16