Alternative behandlere

Denne side læses bedst i
Internet Explorer
Disse tre spørgsmål bliver besvaret i bogen "Frihed - med residual indkomst". Trin for trin har jeg beskrevet, hvordan udfordringerne kan håndteres, så du får tilstrækkeligt af både tid, ro, penge og personlig udvikling. Hvem har ikke lyst til at være en behandler med overskud og nærvær?

I realiteten er det kun ganske få alternative behandlere, der tjener rigtigt gode penge. Mange har deres behandlinger som hobby og tjener lidt penge ved siden af et lønnet arbejde.

Alle mennesker kunne med fordel have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Mindst én af disse bør være en residual indkomst. Stopper en af indtægtskilderne, vil det ikke påvirke økonomien nævneværdigt (medmindre man bruger alt hvad man tjener), og man er således ikke så sårbar over for fx fyring, kundeflugt, konjunktursvingninger eller lignende. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for alternative behandlere.

Boganmeldelse
"Det der glæder mig, at hele systemet og den grundholdning, der bliver lagt for dagen i bogen, er baseret på kærlighed og at hjælpe andre. Det er en fantastisk god holdning at gå ind i et andet arbejdsliv på. Også grundtanken om at give og at dele viden med andre, uden at være bange for risikoen for at miste noget, tiltaler mig meget."
Læs mere i boganmeldelsen
Med aktiv indkomst sælger man sin tid for penge. Med residual (en slags passiv) indkomst tjener man penge uden at behøve at være fysisk til stede. Residual (”honorar for genudsendelse” eller "tilbagevenden") er en mangfoldig indtægtskilde, der bliver ved med at komme ind på ens konto, længe efter at arbejdsindsatsen er afsluttet.

Målet med denne bog er at udbrede kendskabet til mulighederne for at få residual indkomst, samt at belyse nogle konkrete måder, hvorpå man kan skabe sig dette. Bogen er baseret på forfatterens egne erfaringer gennem syv år med residual indkomst, hvor han de seneste fem år har haft en fuldtids indtægt med en 15-timers arbejdsuge.

Bogen er skrevet til de personer, der ønsker sig mere tid og flere ressourcer i livet; til de mennesker, der har lyst og vilje til selv at designe deres liv med mere tid til det, de ønsker at prioritere højest. Frihed er en subjektiv størrelse, men ikke desto mindre beskriver denne bog, hvordan vi hver især på vores egen måde kan skabe os det, vi selv definerer og opfatter som frihed.

Mikael Hoffmann er 51 år og bor sammen med sin familie på Frederiksberg. Han har gennem de seneste 17 år haft selvstændig virksomhed som konsulent, underviser, ID-psykoterapeut, coach og foredragsholder. Før Mikael blev selvstændig, uddannede han sig til ingeniør, og før det sejlede han i 12 år i handelsflåden som styrmand og kaptajn. 
Boganmeldelse
"Det er en meget informativ og spændende bog. Jeg synes, at Mikael har en meget positiv indstilling til livet, er meget initiativrig og innovativ. Han giver meget af sig selv i bogen."
Læs mere i boganmeldelsen
Overvej følgende spørgsmål:
1. Hvem er det der påstår, at det skulle være nødvendigt at arbejde hårdt for at være selvstændig alternativ behandler?
2. Hvor mange klienter skal man have, for at kunne leve fuldtids af sine evner?
3. Hvor længe har du egentlig lyst til at arbejde? (hvor mange timer om dagen, om ugen, om måneden, om året og resten af dit liv)

Disse spørgsmål bliver belyst og besvaret i bogen.

En behandler, der har brug for indtægten fra klienter, vil udsende en energi, der kan skræmme nogle af disse klienter væk. Dermed er behandleren inde i en nedadgående spiral, med færre og færre klienter. Det optimale er, at behandleren slet ikke har brug for indtægten fra klienterne. På den måde er der ro omkring behandlingerne.

Med en residual indtægt kan den selvstændige behandler være mere til stede i nuet og være nærværende, autentisk og empatisk uden at behøve at bekymre sig om udgifter, indtægter og kunder.15 timers arbejdsuge med en fuld-tids indkomst

Jeg er selv behandler (psykoterapeut) og foretrækker kun at arbejde højst 15 timer om ugen. Jeg arbejder tirsdag og fredag. Så jeg har en fem-dages weekend og har haft det de seneste seks år.

Jeg mener, at det er et umenneskeligt pres at skulle have et bestemt (højt) antal klienter og/eller kurser for at kunne leve af at lave psykoterapi. Det vil give en bedre terapi, hvis man er fri, og ikke er afhængig af en bestemt indtægtskilde og størrelse af samme.

En anden ulempe som hårdt arbejdende terapeut er, at man ikke har ordentligt tid til familielivet og fritidsinteresserne - samt til efter- og videreuddannelse, som fordrer både tid og økonomi.

Det samme gør sig også gældende i andre brancher.

Læs mere om bogen på www.frihed-medresidualindkomst.dk og på blog.MikaelHoffmann.dk

Bogen kan købes i boghandlerne, på www.BoD.dk eller lånes på biblioteket.